आव्हानात्मक संदेश
प्रेषितांची कृत्ये 10 व्या अध्यायात आपण वाचतो की सुवार्ता प्रथमच यहूदीतर लोकांना सांगण्यात आली. प्रभुने आपल्या शिष्यांना असे सा…

लेख


खरी सुवार्ता व खोटी सुवार्ता
What have you been listening to? What do you hope to hear?
आपल्या आठवणींची व्हिडिओ —टेप
Every move, every word, every thought. It's all caught on this tape.
नकली संजीवन
Why Christians are deceived by false prophets and counterfeit revivals