झॅक पुननं ची माहिती


Zac Poonen
Zac Poonen

झॅक पूनन पूर्वी भारतीङ्म नौदला‘ध्ङ्मे अधिकारी होते गेल्ङ्मा ५० वर्षांपेक्षा अधिक काळ ते पवित्र शास्त्राचे शिक्षक म्हणून भारतात पर‘ेश्वराची सेवा करीत आहेत भारतातील व विदेशातील अनेक चर्चची जबाबदारी त्ङ्मांच्ङ्मावर आहे

त्ङ्मांनी इंग्रजी‘ध्ङ्मे २५ पेक्षा जास्त पुस्तके आणि कित्ङ्मेक लेख लिहिले आहेत त्ङ्मांचे अनेक भारतीङ्म व परदेशी भाषां‘ध्ङ्मे अनुवाद करण्ङ्मात आले आहेत ऑडिओ सीडी आणि व्हिडिओ डीव्हीडीवर त्ङ्मांचे संदेश उपलब्ध आहेत

सीए’सीच्ङ्मा अन्ङ्म वडिलांप्र‘ाणे झॅक पूनन हे ‘तंबू तङ्मार’ करून स्वत:ची व आपल्ङ्मा कुटुंबाची उपजीविका करतात त्ङ्मांच्ङ्मा सेवेसाठी त्ङ्मांना कसलेही वेतन ‘ळत नाही बंगलोरच्ङ्मा ख्रिश्चन ’ेलोशिप सेंटरने प्रकाशित केलेल्ङ्मा त्ङ्मांच्ङ्मा पुस्तकाबद्दल, सीडींबद्दल किंवा डीव्हीडीच्ङ्मा ‘ाेबदल्ङ्मात त्ङ्मांना काहीही ‘ानधन ‘ळत नाही