अशुद्ध विचारांना पूर्णपणे उपटून टाका
या पापाचा ताबडतोब व कायमचा त्याग करण्यासाठी देव तुम्हाला सर्वतोपरी मदत करील, असा विश्वास ठेवा.

लेख


नकली संजीवन
Why Christians are deceived by false prophets and counterfeit revivals
आपल्या आठवणींची व्हिडिओ —टेप
Every move, every word, every thought. It's all caught on this tape.
शुभवर्तमानाचा स्पष्ट संदेश
What it means to be "born again" - or to be "saved"?