असा फक्त देवच आहे ज्याला आपल्याला हिशेब द्यावा लागेल
जर तुम्हांला देवाचा सेवक बनायचे असेल तर नेहमी हे ओळखा की "ज्याला तुम्हांला हिशेब द्यायचा आहे तो देवच आहे."

पुस्तके


चांगला पाया
Do you suffer consequences of a faulty foundation laid at the beginning of your..
प्रेम, विवाह आणि
Is it alright to date someone? What about falling in love? How should I choose..
व्यावहारिक शिष्यत्व
When Jesus preached discipleship to the multitudes, they dwindled down to a..