विभिन्नता असूनही एकत्र काम करणे
देवाने मला विविध राष्ट्रांतील आणि समाजातील लोकांच्या सहभागितेमधून आध्यात्मिकरित्या अफाट श्रीमंत केले आहे.

लेख


आपल्या आठवणींची व्हिडिओ —टेप
Every move, every word, every thought. It's all caught on this tape.
देवाचा आशिर्वाद अथवा देवाची मान्यता
Self-centred Christianity versus God's highest for your life.
नकली संजीवन
Why Christians are deceived by false prophets and counterfeit revivals

पुस्तके


व्यावहारिक शिष्यत्व
When Jesus preached discipleship to the multitudes, they dwindled down to a..
चांगला पाया
Do you suffer consequences of a faulty foundation laid at the beginning of your..
प्रेम, विवाह आणि
Is it alright to date someone? What about falling in love? How should I choose..