दररोज वधस्तंभाची वाट निवडा
स्वत:ला संतोषविणे हे सर्व पापाचे सार आहे. स्वतःला नाकारणे म्हणजे पवित्रतेचे सार आहे.

लेख


शुभवर्तमानाचा स्पष्ट संदेश
What it means to be "born again" - or to be "saved"?
नकली संजीवन
Why Christians are deceived by false prophets and counterfeit revivals
आपल्या आठवणींची व्हिडिओ —टेप
Every move, every word, every thought. It's all caught on this tape.