दररोज वधस्तंभाची वाट निवडा
स्वत:ला संतोषविणे हे सर्व पापाचे सार आहे. स्वतःला नाकारणे म्हणजे पवित्रतेचे सार आहे.

लेख


खरी सुवार्ता व खोटी सुवार्ता
What have you been listening to? What do you hope to hear?
नकली संजीवन
Why Christians are deceived by false prophets and counterfeit revivals
देवाचा आशिर्वाद अथवा देवाची मान्यता
Self-centred Christianity versus God's highest for your life.