आव्हानात्मक संदेश
प्रेषितांची कृत्ये 10 व्या अध्यायात आपण वाचतो की सुवार्ता प्रथमच यहूदीतर लोकांना सांगण्यात आली. प्रभुने आपल्या शिष्यांना असे सा…

लेख


खरी सुवार्ता व खोटी सुवार्ता
What have you been listening to? What do you hope to hear?
देवाचा आशिर्वाद अथवा देवाची मान्यता
Self-centred Christianity versus God's highest for your life.
नकली संजीवन
Why Christians are deceived by false prophets and counterfeit revivals