इतरांसाठी आशीर्वाद बनणे
फक्त जेव्हा तुम्ही पवित्र आत्म्याला तुमच्या स्वतःच्या इच्छेची ताकद तोडण्याची अनुमती देता, तेव्हाच तुम्ही आध्यात्मिक व्हाल.