आव्हानात्मक संदेश
प्रेषितांची कृत्ये 10 व्या अध्यायात आपण वाचतो की सुवार्ता प्रथमच यहूदीतर लोकांना सांगण्यात आली. प्रभुने आपल्या शिष्यांना असे सा…

पुस्तके


चांगला पाया
Do you suffer consequences of a faulty foundation laid at the beginning of your..
प्रेम, विवाह आणि
Is it alright to date someone? What about falling in love? How should I choose..
व्यावहारिक शिष्यत्व
When Jesus preached discipleship to the multitudes, they dwindled down to a..