लेखक :   झॅक पुननं
WFTW Body: 

करिंथकरांस पहिले पत्र ६:१२ मध्ये, प्रेषित पौल तीन वेगवेगळ्या स्तरांविषयी बोलतो ज्यामध्ये लोक जगू शकतात.

"सर्व गोष्टींची मोकळीक आहे, तरी सर्व गोष्टी हितकारक असतातच असे नाही" बेकायदेशीर (किंवा अधर्मी) स्तर असा आहे जिथे बहुतेक अविश्वासणारे राहतात. कोणत्याही विश्वासणाऱ्याने या स्तरावर कधीही उतरू नये - परंतु दुर्दैवाने काही लोक तसे करतात. जर ते तिथेच राहिले तर ते त्यांचे तारण गमावतात. विश्वासणाऱ्यांसाठी किमान स्तर पुढील स्तर आहे - कायदेशीर (किंवा नीतिमान). परंतु तरीही उच्च पातळी आहे - हितकारक. १०० गोष्टींपैकी ७० गोष्टी बेकायदेशीर असू शकतात. म्हणून आपण त्या ७० गोष्टींपैकी काहीही करु नये. परंतु आम्ही कायदेशीर आहेत अशा उर्वरित ३० गोष्टींपैकी काहीही करू शकतो. परंतु त्या ३० गोष्टींपैकी केवळ १० खरोखरच आध्यात्मिकरित्या फायदेशीर ठरू शकतात. पूर्ण मनाने ख्रिस्ती असणारे केवळ त्या १० गोष्टी करतील.

परंतु पूर्ण मनाने ख्रिस्ती नसणारे कायदेशीर असणाऱ्या ३० गोष्टींपैकी कोणत्याही गोष्टी निवडतील. जर आपण संपूर्ण मनाने, देवाचे प्रभावी सेवक होऊ इच्छित असाल तर आपल्याला कायदेशीर गोष्टींपेक्षा फायदेशीर गोष्टी निवडाव्या लागतील.

वेळेचे उदाहरण विचारात घ्या. आपल्या सर्वांना दिवसाचे २४ तास असतात. जर आपण त्यातील काही भाग घाणेरडे चित्रपट पाहण्यात किंवा घाणेरडी पुस्तके वाचण्यात घालविला तर हा आपला वेळ घालवण्याचा बेकायदेशीर मार्ग असेल. दुसरीकडे, बरेच कायदेशीर मार्ग आहेत ज्यात आपण आपला दिवस घालवू शकता. त्यापैकी काही गोष्टी आवश्यक आहेत आणि आम्हाला त्या केल्या पाहिजेत. आपण वर्तमानपत्राचे वाचन करण्यासाठी बरेच तास घालवू शकता -परंतु हा दिवस घालवण्याचा कायदेशीर मार्ग असला तरी हितकारक असेलच असे नाही.

आपण जर देवाचे उपयुक्त सेवक बनू इच्छित असाल तर आपल्याला स्वतःला शिस्त लावण्याची आणि आपल्या दैनंदिन जीवनातून काही अनावश्यक गोष्टी वगळून देवाच्या गोष्टींमध्ये अधिक वेळ घालवणे आवश्यक आहे. आपण इंटरनेटवर बरेच तास व्यतीत करणे (चांगल्या संकेतस्थळावर) किंवा बरेच ख्रिस्ती टीव्ही कार्यक्रम पाहणे हे निवडू शकता आणि मग पवित्र शास्त्राचा अभ्यास करण्यासाठी फारच कमी वेळ देऊ शकता. किंवा वैकल्पिकरित्या, आपण इंटरनेट सर्फ करताना थोडा वेळ घालवू शकता (जागतिक बातम्यांसाठी इत्यादी) आणि पवित्र शास्त्राचा अभ्यास करण्यासाठी आपल्याकडे जास्त वेळ असेल. आपण चांगला टीव्ही प्रोग्राम पाहण्यात किंवा चांगल्या इंटरनेट संकेतस्थळाला भेट देण्यासाठी दोन तास घालविल्यास पाप करीत नाही; परंतु कदाचित तो वेळेचा अपव्यय असू शकेल जो देवाच्या वचनाचा अभ्यास करणे किंवा गरजू लोकांना मदत करणे यांत खर्च केला गेला असता.

त्याच प्रकारे पैसे खर्च करण्याच बेकायदेशीर मार्ग, कायदेशीर मार्ग आणि लाभदायक मार्ग आहेत. एक पूर्ण अंतःकरणाने ख्रिस्ती असणारा आपला वेळ आणि पैसा केवळ फायदेशीर मार्गाने वापरेल. योग्य निवड करायला शिकले पाहिजे.

देवभीरू जीवनाचे रहस्य आपण करत असलेल्या निवडीवर अवलंबून आहे. आमच्याकडे असलेल्या वेळेत आम्ही करू शकत असलेल्या सर्व कायदेशीर गोष्टींपैकी तो खर्च करण्याचा सर्वांत चांगला मार्ग आपण निवडला पाहिजे. आम्ही आमचे पैसे खर्च करु शकू अशा सर्व कायदेशीर मार्गांपैकी आपण सर्वांत चांगले मार्ग निवडले पाहिजेत. असा मनुष्य देवाच्या अपेक्षेत खरा ठरेल.